Wybory do Rady Miasta

Witam serdecznie / O mnie

        

Jestem rodowitą zielonogórzanką. Wychowałam się  przy zielonogórskiej winnicy i wśród Piastowskich Wzgórz.       


Wykształcenie i odbyte szkolenia oraz doskonalenia:

 
Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Studia Podyplomowe " Organizacja i zarządzanie oświatą" (Politechnika Zielonogórska), Studia Podyplomowe w zakresie informatyki ( KUL ).Ukończyłam m.in. Wyższy Kurs Obronny ( AON, Warszawa), kurs " Publiczna wewnętrzna kontrola finansowa" (Ministerstwo Finansów, Warszawa), kursy: " Samorząd w Unii Europejskiej - odpowiedzialność, kompetencje i rola urzędnika administracji publicznej", " Etykieta i protokół dyplomatyczny" (Ogólnopolskie Centrum Edukacji i Samorządu, Warszawa).

 


Doświadczenie zawodowe:

 


        Byłam wieloletnim  Dyrektorem Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze oraz Lubuskiej Akademii Nauczycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli " Warsztaty w Drodze", Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu ds. tworzenia i funkcjonowania studiów licencjackich w Zielonej Górze, Prezydentem Miasta Zielona Góra, członkiem Komitetu Regionów w Brukseli  z ramienia Związku Miast Polskich    (praca w komisjach: kultury, edukacji i nauki oraz polityki ekonomiczne    i socjalnej). Od 2006 roku jestem  radną Rady Miasta Zielona Góra (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Budżetu  i finansów oraz Komisji  do Spraw Rodziny), członek Rady Programowej Regionalnej Rozgłośni " Radio Zachód" w Zielonej Górze .


Doświadczenie i kompetencje społeczne:


     Od wielu lat pracuję na rzecz organizacji i instytucji społecznie użytecznych: jestem członkiem NSZZ " Solidarność", byłam Prezesem, a obecnie jestem Skarbnikiem Lubuskiego Stowarzyszenia im. A. Borchers. Należę do Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Jestem  Honorowym Członkiem Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego.

Galerie


Szopki XII 2013
Szopki XII 2013


Zebranie Komisji Rewizyjnej


2 grudnia (poniedziałek) 2 grudnia 2013 o godz. 15:15
Ratusz, Stary Rynek                                                          
bozena.ronowicz@gmail.com    Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 ©