Prezydent - Bożena Ronowicz

 

Efekty pracy jako Prezydenta Miasta Zielona Góra - kadencja 2002 - 2006

V miejsce Zielonej Góry w rankingu samorządów 2006 " Rzeczpospolitej" wskazującym najlepiej zarządzane miastai gminy, wskazującym samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.


- wybudowanie Strefy Aktywności Gospodarczej - 60 ha obszar do prowadzenia działalności gospodarczej przy Trasie Północnej;
- powstanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Zielonogórskim;
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Zielona Góra
( projekt finansowany za środki UE wart ok. 180 mln zł);

- przebudowa i modernizacja stadionu żużlowego;
- rozbudowa i modernizacja Palmiarni ( ok. 17 mln zł);
- odbudowa Ogrodu Botanicznego ( ok. 4 mln zł);
- reaktywowanie winiarstwa i tradycji winiarskich;
- wsparcie finansowe i infrastrukturalne Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- budowa suszarni osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków ( ok. 13 mln zł, współfinansowanie ze środków UE );
-poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego ( za ok. 14 mln zł zakupiono kilkanaście nowych autobusów miejskich, zainstalowano tablice świetlne z czasami odjazdów autobusów, wybudowano punk obsługi pasażerów;
współfinansowanie ze środków UE, );

- przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej ( ul. Wrocławska, al. Konstytucji, Długa, Dąbrówki);
- budowa końcowego odcinka obwodnicy Wilkanowa ( 1,2 km, ok. 4 mln zł) i ronda wjazdowego Piastów Śląskich)
- rewitalizacja Starówki, w tym rewitalizacja obiektów na Placu Słowiańskim: budynku Sądu( ok. 3mln zł) i Krajowego Rejestru Sądowego( ok. 2 mln zł);
- budowa budynków socjalnych;
- budowa sali gimnastycznej i dobudowa szkoły SP na Jędrzychowie;
- budowa lekkiej Sali gimnastycznej na Chynowie ( ok. 2 mln zł);
- przygotowanie programu " Boisko przy każdej szkole) i jego realizacja( m.in. powstały boiska z syntetyczną trawą przy: Zespole Szkół ogólnokształcących i Sportowych, Gimnazjum i Szkole Podstawowej na Os. Pomorskim,
I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Strumykowej, SP 11);

bozena.ronowicz@gmail.com    Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 ©