Sesje Rady Miasta

 

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Zielona Góra w dniu 27 września 2011 r. (wtorek)
( godzinie 9:00 , sala sesyjna zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter)

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego – druk nr 183.

 3. Ślubowanie radnego obejmującego mandat radnego w wyniku uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za I półrocze 2011.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 156A,

  2. powołania doraźnej Komisji ds. Śródmieścia - druk nr 182,

  3. zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 184,

  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
   ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze - druk nr 185,

  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 3 - druk nr 186,

  6. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 187,

  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 188,

  8. nadania nazwy placowi w Zielonej Górze - druk nr 189,

  9. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 190,

  10. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 - druk nr 191,

  11. przystąpienia Miasta Zielona Góra do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska" - druk nr 192.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 8. Sprawy różne.

 9. Zamknięcie sesji.

bozena.ronowicz@gmail.com    Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 ©